Hur gör du för att läsa böcker med Google Översätt?

Det finns två olika metoder att använda på www.translate.google.com.

Originalmeningen visas i ett litet tillfälligt fönster då du håller musmarkören över en mening i översättningen. Det är den metod jag har använt mest.

Den metod, som ger två fönster med originalet till vänster och översättningen till höger, och där filen och översättningen lagras hos Google men du kan radera när du vill.

 

Vilken metod som är bäst är en smaksak. Nedan bekrivs först metod 1 och sedan metod 2.

 

Beskrivning gäller för operativsystem med filhantering, som t ex Windows eller MacOS. Själv har jag mest använt Windows 7, men andra Windows-system går naturligtvis bra, och också andra operativsystem med filhantering. Apple-baserade pekplattor som iPad eller Android-baserade sådana kan inte användas med den beskrivning som följer här, eftersom användaren där inte har tillgång till filerna explicit.

 

Jag kommer att beskriva precis hur jag brukar göra, eftersom det är enklast så. Tag till dig vad som passar för dig! Du behöver naturligtvis inte göra exakt som jag gör. Vilken webb-läsare du använder har naturligtvis också mindre betydelse. Jag använder Microsofts Internet Explorer och därför utgår jag från den läsaren i min beskrivning. Det gäller här översättning från spanska till engelska och/eller från spanska till svenska. Den svenska översättningen blir i regel sämre, men det beror naturligtvis också på hur bra du förstår engelska. I beskrivningen nedan utgås det från att originalfilen heter Mallorqui, Jose - EC026 - Don Cesar de Echague.doc och att den filen är sparad på din dator.

 

Metod 1:

Innan jag översätter med den här metoden brukar jag dela upp boken i delavsnitt eftersom översättningen inte fungerar på hela boken. Därför brukar jag ta bort inledande bilden och bokens rubrik och spara filen som Don Cesar de Echague 1.doc och därefter radera första kapitlet så att nästa fil börjar fr o m kapitel 2. Jag spar då som Don Cesar de Echague 2.doc. Sedan raderar jag kapitel 2 så att nästa fil börjar med kapitel 3, som jag spar som Don Cesar de Echague 3.doc etc. Jag behöver inte använda alla dessa filer, högst varannan, men det är bekvämt att spara så här. Det går ganska snabbt.

Starta Internet Explorer och sök på ordet ’Över sätt’. Du får då fram resultat där du kan klicka på Google Översätt eller Google Translate. Jag brukar minska fönstret så att det täcker vänstra delen av datorskärmen. Sedan skapar jag en ny flik som får täcka högra delen av skärmen. Använd det högra fönstret och ställ in översättning från spanska till svenska. Klicka på översätt ett dokument och visa var filen Don Cesar de Echague 1.doc finns på datorn. Klicka på knappen Översätt. Välj Spara som… och spara som Svenska Don Cesar de Echague 1.doc.

Välj fliken i mitten nere i aktivitetsfältet och ändra till Översättning till engelska. Klicka på knappen Översätt igen. Då översättningen kommer fram, spar som Engelska Don Cesar de Echague 1.doc.

Välj vänster fönster i aktivitetsfältet och öppna filen Svenska Don Cesar de Echague 1.doc där.

 

I dator-fönstret ser nu ut så här:

 

 

Till vänster finns den svenska översättningen och till höger den engelska. Om du håller musmarkören över den engelska rubriken kommer ett litet fönster fram som visar originalrubriken. Även om musmarkören hålls över den svenska rubriken i vänster fönster kommer originalrubriken fram. Flyttas markören till första meningen i antingen den engelska eller den svenska översättningen kommer originalmeningen fram. Flyttas markören till nästa mening kommer också originalmeningen fram. Man kan läsa mening efter mening på spanska och jämföra översättningen till engelska eller till svenska.

När du läser spanska böcker på det här sättet blir du duktigare och duktigare på att förstå spanska i tryck. Själv läste jag förut den engelska eller svenska översättningen mycket innan jag kunde gå till nästa mening. Idag läser jag direkt på spanska och tittar bara ibland på den engelska eller svenska översättningen.

 

Metod 2:

Om du inte har ett Google-konto med lösenord ska du skaffa ett sådant. Du använder din email-adress och bestämmer själv ett lösenord. Har du ett Google-konto sedan förut kan du använda det.

Själv har jag min email-adress kgk@bredband.net och ett lösenord på 8 tecken.

Googla på ordet ’översätt’ och välj Google Översätt eller Google Translate. Klicka på Logga in uppe i högra hörnet. Om du inte har ett Google-konto skapar du, som sagts tidigare, ett sådant genom att klicka på länken skapa ett konto helt utan kostnad.

 

På Google Översätt finns två rutor. Här kan du skriva in ett ord eller mening i vänster ruta så kommer översättningen i den högra. Fast det är inte så vi ska göra nu. Istället ska du klicka på länken Översättningsverktyg i sidans nedre del. Klicka därefter på den stora knappen Överför. Använd Bläddra-knappen för att välja det dokument du vill översätta, i det här fallet

Mallorqui, Jose – EC026 - Don Cesar de Echague.doc. Klicka på Öppna. Välj Översättning från: Spanska och Översättning till: Engelska (eller Svenska om du hellre vill ha det). Sedan är det bara att klicka på knappen Översätt.

 

Resultatet du kommer att få, ser du bilden på nedan.

 

 

 

 

Det kommer fram ett meddelande Överföring pågår… och en stund senare ser du originalet i vänster fönster och översättningen i höger.

 

Första kapitlets rubrik lyder:  Que en realidad es el prólogo de una vieja historia. Klicka i den. I översättningen blir motsvarande rubrik markerad och i ett pop up-fönster kommer den engelska texten fram separat. Klicka på den svarta pilen snett upp åt höger i tabellhuvudet så lägger sig pop up-fönstret nere till höger. Du kan då se både den markerade rubriken och rubriken även i fönstret nere till höger.

 

Klicka på > längst till höger och få fram nästa mening. I original-fönstret till vänster flyttar sig också markeringen till nästa mening. Kan man läsa spanska hyfsat kan man läsa den ena spanska meningen efter den andra på det sättet. Är man osäker på något tittar man på den engelska översättningen (eller den svenska om man nu valt översättning till svenska istället). Ibland då meningen är ganska lång, kan man behöva gå över till original­fönstret och klicka på nästa mening men annars är det bara att klicka på knappen > och röra sig mening efter mening framåt.

 

Ofta gör jag också en översättning till svenska i en annan flik. Om det är något engelsk ord jag vill förstå bättre, kan jag titta i den svenska översättningen. Men att komma till rätt mening från en översättning till en annan måste ske manuellt. Men det kan gå fortare än att använda en ordlista.

 

Så använder jag Google Översätt ibland. Du kan läsa spanska böcker på det här sättet och också lära dig läsa spanska bättre och bättre. Du får ingen träning i att prata spanska men det är en annan sak…

 

Kaj-Göran Klang

 

 

Längst upp på sidan     Till huvudsidan