Textruta: Coyote nr 124
Donde habita el peligro
(Där faran bor)
av José Mallorqui


 Coyote nr 124.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Donde habita el peligro (1950)

 

På svenska:                    

Ej översatt till svenska

 

Handling:

Historien om don Césars farfar kapten Echagüe fort­sätter. Han och hans expedition utforskar gamla Kalifor­nien, upptäcker ryska inkräktare och utkämpar en strid mot dem. Bruno Valdez återvänder till Mexiko för att rapportera till vice­kungen. Han mer eller mindre tvingas att gifta sig med Encarna­ción medan kapten don César gifter sig med María Salomé. En ung man, Zacarías Martín, hämnas i nutid sin far som dödades vid ett poker­­parti för många år sedan. Han och María Salomé Lozoya blir ett par och tar över Valdez hus.

 

Omdöme: 7

  

Kom­mentar:

Det är spännande att följa hur släkten Echagüe kom till Kali­fornien. Vi får följa historien från 1767 och parallellt också vad som händer 1872.

 

Intressanta fraser och tänkeord:

Alla indiskreta frågor är logiska.  (Todas las preguntas indiscretas son lógicas)

 

Kapitel 1. LOS ANGELES, 1872

Don César visar sin son César ett brev som anlänt till San Antonio-ranchen. Brevet är från Memé, dvs María Salomé Lozoya, det barnbarn till målaren Gregorio Lozoya som don César träffade i Toledo 1857. Hon skriver att hon nu är 20 år och farfadern och betjänten har dött. Hon har sålt en del av tavlorna och köpt biljett till Kali­fornien. Hon är beredd att ta över Valdez hus.

 

Kapitel 2. ALTA CALIFORNIA, 1767

Året är 1767 och den lilla gruppen fortsatte sin expedition. De utforskade gamla Kalifornien. Soldaterna hade upprop precis som vanligt, María Salomé Vilar använde gevär som en man men utan att förlora sin kvinn­lighet, Paradise skötte logg­boken, kapten don César ritade kartor och Bruno var full av energi och blev smidigare i kroppen. Han glömde Encarnación allt mer och mer och förstod efter hand att han var förälskad i María Salomé. Det talade han om för henne och han berät­tade det också för don César. Även César var förälskad i Salomé Vilar men det höll han för sig själv..

 

Kapitel 3. ZACHARIAH MARTIN

1850 bodde Zacarías Martín i Monter­rey, gifte sig med Carmen Peña och startade spel­huset La Linda Suerte. Spelhuset blev känt för ärligt spel. En månad senare kom den profes­sionelle spelaren Axel Warner till stan och han, James Dall och Zacarías spelade ett parti poker med höga insatser. Warner bytte ut damerna i kortleken mot märkta sådana och då Zacarías förlorade en massa pengar beskyllde han Warner för falskspel. Denne drog sin Derringer och sköt Zacarías utan prut. James Dall hade förstått att Zacarías haft rätt men under rätte­gången vittnade han inte mot Warner utan denne gick fri. Efter denna händelse slog de två sig ihop, Dall tog över spelhuset och Warner samar­betade med honom. De gjorde stora pengar genom åren. Carmen hade flyttat till San Fransisco och fött en son. Denne fick samma namn som pappan. Carmen såg till att sonen fick lära sig spela kort och lära sig spela falskt. Sonen blev väldigt skicklig. Det var också nödvändigt om han skulle kunna hämnas mordet på sin far.

Nu är sonen Zacarías 20 år och en profes­sionell spelare sedan en tid tillbaka. Han letar hela tiden efter Dall och Warner för att hämnas och när han finner dem kommer de överens om att spela ett parti med höga insatser tillsammans. De tror att Zacarías är en oerfaren och rik student och tänker pungslå honom på hans pengar. Innan partiet äger rum träffar Zacarías en ung kvinna i sin egen ålder på hotellet. Det visar sig vara Memé, María Salomé Lozoya, som nu har kommit till Monter­rey på sin resa till Los Angeles. Hotellet är fullt men hon får bo i Zacarías rum eftersom han inte beräknar vara där. Under den middag de äter tillsammans berättar Memé om sin morfar och expedi­tionen som Bruno Valdez, kapten don César och de andra gjorde för så många år sedan. Hon berättar om hur de upptäckte San Fransisco-bukten och att en av del­tagarna, Paradise, hade varit engelsk spion. Paradise hade avvikit från gruppen och tagit med sig anteck­ningarna och kartorna som don César, dvs nuvarande don Césars farfar, hade ritat.

 

Kapitel 4. SAN FRANCISCO BAY  Vintern 1767

Expeditions­gruppen hade upptäckt att en rysk styrka höll på att bygga ett fort vid kusten. Det var då kapten don César ville ha tag på Paradise och prata om det som man upptäckte att denne hade försvunnit med anteck­ningarna och kartorna. Bruno Valdez och Salomé Vilar tog upp jakten på den engelske spionen medan don César organiserade anfallet på ryssarna. Anfallet gick bra och snart var spanjo­rerna herrar i fortet som byggdes vidare med hjälp av de ryssar som hade överlevt anfallet och blivit fångar. Ett ryskt fartyg sågs vid horisonten. Då det kommit nära land sköt de en hälsnings­salut men fick en salva tillbaka som träffade fartygets sida. Flera kanonkulor träffade det ryska fartyget som sjönk med man och allt. Det var en stor seger för kapten don César.

 

Kapitel 5. MEXICO 1768

Bruno Valdez och Salomé Vilar följde spåren efter Paradise. Tills slut kom de ifatt honom, strid utbröt och Paradise blev skjuten. Bruno ville färdas snabbt till Mexico men det blev tungt för Salomé. De kom överens om att hon skulle stanna i Brunos egendom när de kom dit och han själv skulle fortsätta. Efter att ha rappor­terat till vicekungen skulle han återvända.

När Bruno Valdez kom fram blev han väldigt väl mottagen, även av Encarna­ción och hennes far. Han tillerkändes ägande­rätten till den del av nuvarande Kalifornien som då kallades Gamla Kalifornien och fick höra att det nu var fritt fram för honom att gifta sig med Encarna­ción. Det skulle vara en skymf både mot flickan, fadern och vicekungen att dra sig undan. Giftermål mellan señorita Ruiz de Bonache, dvs Encarnación, och Bruno Valdez annonserades vid en danstill­ställning på palatset och skulle ske inom en månad.

 

Kapitel 6. KORT SOM LJUGER San Diego 1872

María Salomé Lozoya, dvs Memé, berättar för Zacarías Martín att Bruno och Encarna­ción gifte sig och Salomé Vilar gifte sig med don César. Äktenskapet mellan Bruno och Encarna­ción blev inte lyckligt. Hon stannade i Mexico medan han flyttade till sin egendom i Kalifornien. Inte heller don Césars gifter­mål med Salomé blev lyckligt. Efter hand hittade de dock tillbaka till varandra. Han och Bruno träffades inte men när Bruno sköt sig, gammal och fet, ärvde don César hans hus.

Zacarías, Warner, Dall och ytterligare två spelare sätter igång med partiet. Korten är märkta så de tre först­nämnda kan se vad de andra har genom att betrakta baksidorna på korten om dessa är synliga. Men Zacarías har med sig egna märkta kort som visar annan valör på baksidorna. Detta förvirrar Warner och Dall och till slut skriker Warner att Zacarías spelar falskt. Zacarías säger att samma sak sade Warner också till hans far innan han sköts. Fadern hette ju också Zacarías Martin. Dall håller Zacarías högra hand så att han inte kan dra revolvern. Men då använder Zacarías vänster hand istället. Det blir revolver­duell och Zacarías får sin hämnd. Alla skjuts ihjäl utom Zacarías och Cortina, en av de två andra som också var med i partiet. Cortina är Coyote, vilket han talar om innan han uppmanar Zacarías att ge sig iväg innan polisen kommer. Då han kommer till sitt hotell vill han hämta sin väska men Memé vill inte öppna. Den mobb som är på jakt efter Zacarías för att hänga honom kommer upp för trappan men då släpper hon in honom. Hon stannar sedan vid hans sida och ger honom den revolver hon har köpt. Allt slutar med att polisen och militären kommer och Zacarías blir förd till fängelse.

 

Kapitel 7. LA CASA DE LOS VALDEZ

Don César, Guadalupe och César kommer till San Pedro dagen efter skott­dramat vid poker­partiet. De träffar Memé Lozoya på hotellet och don César pratar med domaren som ska döma Zacarías. Denne är en smutsig, girig landsorts­domare och don César föreslår att domaren som också är freds­domare ska viga Memé och Zacarías för att rädda hennes ära. Detta sker också eftersom de både går med på det. Don César lugnar Memé med att äkten­skapet enkelt kan annulleras om hon så vill efter några dagar. Sedan försöker don César intressera domaren för ett parti poker i fängelset. Deltagare skulle vara han själv, domaren, sheriffen och Zacarías. Så sker också och under spelets gång sitter Memé bredvid Zacarías. En fabriks­märkt kortlek används och både don César och Zacarías ser till att domaren vinner mycket under spelets gång. Sedan behöver leken bytas ut och don César tar upp en ny kortlek ut fickan och blandar och ger. Det satsats mycket högt och då don Césars sedlar tar slut tar han upp en guld­platerad revolver och lägger som insats istället. Då Zacarías vinner hela potten får han också revolvern som han då riktar mot de andra. Han tvingar in dem i sin cell och don César får nyckeln för att låsa upp dagen efter. Då domaren protesterar hotar don César att berätta för alla hur domaren och sheriffen blev lurade. Alla skulle komma att skratta åt dem. Han rekommen­derar att Zacarías och Memé beger sig till Valdez hus. Där kan inte lagens arm nå dem eftersom huset ligger utanför San Pedros distrikt. När don César, Guadalupe och César kommer hem till San Antonio-ranchen ligger målningen av Valdez hus och väntar på dem. Don César skulle ju ha den. Tavlan är mer värd än huset säger don César. Han har för övrigt aldrig trivts i Valdez hus. Det är bättre att Zacarías och Memé får det.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan