Textruta: Coyote nr 111
El proscrito de las lomas
(Den fredlöse i bergen)
av José Mallorqui


 Coyote nr 111.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:                                                                                                                                                                  

El proscrito de las Lomas (1950)

 

På svenska:                    

Ej översatt till svenska

 

Handling:

Murrietas bandit­band fort­sätter sina härj­ningar men utan att Joaquín har riktig kontroll över bandet. Maria Elena försöker påverka honom så att han ska göra sig av med Jack ”Tres Dedos”. Hon vill att Coyote ingriper när hon märker att Murrieta inte är kapabel att gå emot Jack, som allt oftare urskillnings­löst mördar människor i sin omgiv­ning.

 

Omdöme: 7

  

Kom­mentar:

Handlingen i boken tilldrar sig redan då Leonor fortfa­rande lever och sträcker sig fram till nutid, då det oväntade slutet presen­teras av César för Hagarthy på San Anto­nio-ranchen.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Det är möjligt att Murrieta kommer att betraktas som en bandit. Det beror på vem som skriver historien och vad målsätt­ningen är. (Es posible que Murrieta sea considerado un bandido. Depende de quien escriba la historia y de cuál sea su fin.)

Segraren intresserar sig för att öka värdet av den besegrade.  (Al vencedor le interesa aumentar el valor del vencido.)

Allt går ut på att inte ha för bråttom.  (Todo consiste en no precipitarse.)

Den som älskar faran kommer att förgås av den.  (Quien ama el peligro perecerá en él)

 

Kapitel I

Den unge don César och Leonor är nygifta och besöker Santa Cruz där de pratar med folk angående Murrieta. Det är många som tycker att Murrieta har utvecklats till en vanlig tjuv som inte bara rånar nordame­rikaner. Don César vill inte uttala någon bestämd uppfatt­ning och framför istället ett filoso­fiskt resone­mang. På San Antonio-ranchen diskuterar César med sin far och de är långt ifrån överens. Don Goyo kommer in oanmäld och det blir bråk. Man bestämmer t o m att duellera.

 

Kapitel II

Diligen­sen blir över­fallen av Murrieta och hans män. De tar med sig en massa pengar, som de lastar över i säckar. Jack ”Tres Dedos” stannar kvar vid diligensen när Murrieta och de andra rider iväg. Han skämtar med de fyra affärs­männen inuti diligensen innan han skjuter dem. Han skjuter också väktaren bredvid kusken. Sedan beger han sig ridandes till Murri­eta och Marielena, dvs Maria Elena, som väntar en bit från vägen.

 

Kapitel III

Murrieta och Marielena hör skotten som Jack ”Tres Dedos” avlossar och förstår att han skjuter folk. Mari­elena grälar på Murrieta och menar att han ska sätta stopp för detta onödiga dödande som bara gör att han och hans band blir mer och mer avskytt av alla. När Jack ”Tres Dedos” kommer fram till Murrieta försöker denne också prata allvar med den oberäk­nelige mördaren men det går inget vidare. Murrieta känner att Jack ”Tres Dedos” har en egen­domlig makt över honom. Han är som en djävul.

 

Kapitel IV

På torget i Arenales berättar Carlos Montero för sin fästmö Luz Molina legen­den om hur Murrieta svär sin själ åt djävulen. Då Murrieta och gänget kommer till torget ska bytet delas men Mari­elena vill inte vara med utan går istället till kapellet för att prata med fader Geno­vevo. Hon vill genom honom skicka ett medde­lande till fader Jacinto i Capistrano om att hon vill komma i kontakt med Coyote. Jack upptäcker att hon går dit och hör att de pratar om Coyote. Han kräver att munken ska tala om var Coyote finns och då denne inte vill hjälpa honom med det, hugger han av huvudet på munken med sin långa kniv. Den som han brukar använda mot kineser.

 

Kapitel V

Efter delningen av bytet frågar Mari­elena om de inte ska upplösa bandet nu och ta sig till Mexico. Men han vill vänta tills han har ökat sitt byte till 300 tusen dollar förutom alla juveler och diamanter. Då kvällens spel tar sin början spelar även Jack ”Tres Dedos”, fast oinspirerat och försiktigt. Han lämnar spelbordet efter en stund med planer på att roa sig med don Leonardo Molinas dotter Luz. Då don Leonardo försöker förhindra det skjuter han denne och eftersom Luz inte vill låta sig kyssas är han så hårdhänt att hon bryter nacken. Carlos upptäcker de döda kropparna i sina sängar dagen efter och beger sig efter Murrietas band för att hämnas. 

 

Kapitel VI

Murrieta, Marielena, Jack ”Tres Dedos” och resten av bandet beger sig mot Los Angeles. När de passerar San Gabriel kan de läsa telegram­met som nu går ut över Kalifor­nien. Där berättas det om illdåden i Arenales. Maria Elena uppmanar på nytt Murrieta att döda Jack ”Tres Dedos” men denne har helt mist tron på sig själv. Murrieta och de andra ser César och don Goyo ute på slätten där de har sin låtsas­duell och Murrieta uppmanar Marielena att lämna honom och ansluta till sin kusin Echagüe. Elenor kommer i en vagn medan den gamle don César går iväg till fots för att slippa träffa Marielena. Hon säger att hon behöver hjälp av Coyote, som måste döda Jack ”Tres Dedos”. Senare på ranchen säger César till fadern att han måste bege sig på en resa till San Diego för inköp av en del verktyg. En timme senare galopperar Coyote iväg från San Antonio-ranchen.  

 

Kapitel VII

Murrietas band drar norröver och delar upp sig i mindre grupper som var och en försöker inför­skaffa livsmedel. I Delano skjuter Jack ”Tres Dedos” en bonde som inte vill ge dem något men efter mordet förstår banditerna att det inte fanns något att ge bort. Två av banditerna tillsammans med Jack, Ochova och Valero, fångas medan Jack undkom­mer. En snabb­rättegång hålls där Ochova och Valero döms till hängning. Allt är klart för häng­ningen när Jack och Murrieta med män kommer till undsättning.  De två som ska hängas har redan snaran om halsen och i striden som uppkommer fullbordas avrätt­ningen och dessutom skjuts två banditer. Carlos Montero är i Delano och avlossar flera skott mot Jack ”Tres Dedos” men träffar inte. Av ortbefolk­ningen i Delano skjuts borgmäs­taren och sex invånare så folk visar inget större intresse för att uppta förföl­jelsen av Murrieta, men Carlos och en gruvarbe­tare, Mort Clymer, upptar den.

 

Kapitel VIII

Murri­eta och Jack ”Tres Dedos” sätter ut vakter runt lägret och när Carlos kommer blir han tillfånga­tagen. Marielena vill att han ska släppas men Murrieta vill vänta tills det blir ljust eftersom han annars är rädd för att Jack eller dennes män ska döda Carlos i mörkret. De flesta av Murrietas män har nu övergått till Jack och de två grupperna sitter och vaktar på varandra hela natten. Marielena berättar att hon väntar barn med Joaquín. På den plats de befinner sig har Joaquín nersmälta guldtackor nergrävda sedan tidigare. Pengar som är ärligt förtjänta och som hon och barnet ska ha, säger Joaquín.

 

Kapitel IX

På morgonen kommer Jack och erbjuder Carlos att lämna lägret. Men då han gått ger Jack order till en av sina män, Garcia, ska skjuta Carlos bakifrån. Murrieta säger nej men då Garcia fortsätter att sikta och spänner hanen måste Murrieta skjuta honom. Jack vänder sig mot Murrieta och då denne ser att Jack inte längre har någon revolver i handen stoppar han ner sin också. Då drar Jack sin Der­ringer i armhålan mot Murrieta men Marielena tömmer alla skotten i den revolver hon fått av Murrieta kvällen före mot Jack. Senare påträffar två prisjägare, Henderson and Lowe, Jack ”Tres Dedos” döda kropp. Jack är värd 2000 dollar död eller levande och för att bevisa hans död hugger de av hans hand med de tre fingrarna. De hugger också av huvudet på Garcia. De lägger både handen och huvudet i rom, som de hittar i det över­givna lägret. Mort Clymer som iakttar vad som händer i en kikare skriver med­delanden och skickar iväg dem med brev­duvor. Ett med­delande till Los Angeles, ett till Monter­rey och ett till San Fran­cisco.

 

Kapitel X

Då Henderson and Lowe träffar de andra i milisen som jagar Murrieta blir de välkomnade som hjältar. I tidning­arna publiceras reportage om deras bedrifter och pengarna för Jack ”Tres Dedos” och Murrieta utbetalas. En tid senare avgår en ångare till Acapulco och ombord finns Marielena och en mexikansk läkare med långt skägg. Han kallar sig Dr. Smythe och två dagar senare kommer tele­gram om att de två har gift sig. Don César och Leonor träffar på polis­chefen don Teodo­miro Mateos och berättar för honom om gifter­målet. Han tycker att Mari­elena beter sig underligt genom att så snabbt efter Murri­etas död gifta sig med an skäggig läkare. Men läkaren är Joaquín Murrieta som ska hålla sig borta från Kalifor­nien i tio år. Marielena och Murrieta får flera barn och Murrieta som tar sig namnet Murías blir en förmögen man. I juni 1873 har det gått tio år och Jorge Wash­ington Hagarthy blir bjuden till Echagües på middag. Där träffar han Murrieta och Marielena fast har svårt att tro att den skallige, medelålders lille mannen verkligen är den berömde banditen. Han säger att det är lika otroligt att Murías är Murrieta som att don César de Echagüe är Coyote. Fast det har Marielena gissat för länge sedan, säger hon tyst till don César. Men hemlig­heten med Coyotes inden­titet är i tryggt förvar hos henne, säger hon.

 

Ytterligare bidrag

 

Nedanstå­ende bidrag är en fri över­sättning från Coyote nr 97 i Muños blogg.

 

Murrieta.jpgJoaquin Murrietas huvud


I boken nämns Joaquin Murri­etas huvud, som beva­rades i alko­hol för visning efter hans påståd­da död. Det är därför intres­sant att ta reda på om denna historia är sann. Historien om huvu­det är verkligen sann men det är tvek­samt om huvu­det var Murri­etas.

 

Den 25 juli 1853 blev chefen för den nyinrät­­tade polis­styrkan i Kalifor­nien, Harry Love, som tidigare var medlem av Texas Rangers, känd för att ha dödat den beröm­de fredlöse och visade då upp ett huv­ud i en flaska alko­hol och påstod att det var Murri­etas. Huvudet gick sedan förlo­rat under jordbäv­ningen i San Fran­cisco 1906.


Men över­grepp liknande Murri­etas fortsat­te efter dennes påståd­da död. De skyldiga kan ha varit andra laglösa som använ­de Murri­etas attri­but. Denne blev kanske inte dö­dad utan kan ha åter­vänt till Sonora tillsam­mans med sin bror Jesus Felix för att bedriva handel med vilda häs­tar där, mellan Zonora och Vera­cruz. Intres­sant är ett brev som publi­cerades 1875 i San Fran­cisco Herald där en person påstod sig vara Joaquín Murri­eta och uppgav att "jag har fortfa­rande mitt huvud kvar". Vissa hävdar att han sedan dog någon gång mellan slutet av 1870-talet och 1890-talet och blev begravd i byn Cucur­pe i Sono­ra.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan