Textruta: Coyote nr 110
El Diablo, Murrieta y el Coyote
(Djävulen, Murrieta och el Coyote)
av José Mallorqui


 Coyote nr 110.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:                                                                                                                                                                  

El Diablo, Murrieta y el Coyote (1950)

 

På svenska:                    

Ej översatt till svenska

 

Handling:

Joaquín Murrie­tas väg från ung nygift man till brotts­ling skildras av José Mallor­qui. Så här skulle det ha kunnat gått till. Förhål­landet till Joaquíns medhjäl­pare Jack ”tre fingrar” förkla­ras och också hur María Elena, Césars kusin, till slut lockas att följa med honom upp i ber­gen.    

 

Omdöme: 7

  

Kom­mentar:

José Mallor­qui väver skickligt ihop historiska fakta och fantasi om Murrieta. Berättel­sen om Joaquín Murrie­tas, Jack ”Tres Dedos” och María Elenas vidare öden fortsät­ter i nästa bok, El pros­crito de las lomas.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Hämnden slår alltid tillbaks på den som hämnas.  (La venganza siempre se vuelve contra el que la practica.)

När hunden är död slutar rabisen.  (¡Muerto el perro se acabó la rabia!)

 

Första delen: Mannen

 

Kapitel 1: Minnet av Joaquín Murrieta

Jorge Washington Hagarthy och don César pratar om Joaquín Murrieta. Don César säger att María Elena Bordoy varit Joaquíns ”ängel”. Hon var dotter till don Césars faster. De ropar på Guada­lupe, som minns 

våren 1850 och på San Anto­nio-ranchen

Det här året är året innan César kommer hem från Cuba. Beatrice, Césars syster, uppvak­tas av Green utan att den gamle don César känner till det. Guada­lupes mor lever. En dag kommer Joaquín Murrieta och Rosita Feliz till San Anto­nio-ranchen. De har gift sig och flytt från Mexico genom öknen i Arizona och Kalifor­nien. De ska vila upp sig lite innan de beger sig till guldfäl­ten i norr. Strax efter att Joaquín och Rosita rest norrut dör Lupes mamma.

 

Kapitel 2: Bara en mexikan

Joaquíns inmut­ning ligger i Woods Creek öster om San Francis­co. Han bygger ett enkelt lerstens­hus åt sig och Rosita och utvin­ningen av guld går hyfsat. Han har en vän, Jack ”Tres Dedos”, som de andra guldgrä­varna runt hans inmut­ning tycker är olämplig eftersom dennes rykte inte är det bästa. Ett gäng på fem guldgrä­vare av den mer otäcka typen tränger sig in på hans inmut­ning och uppträ­der hotan­de. Det hjälper inte att hans guldgrävar­grannar försöker hjälpa honom och pratar med dem. Till slut bestäm­mer sig gänget för att döda Joaquín och ta över hans vack­ra hustru.   

 

Kapitel 3: Det fruktans­värda barbariet

Gänget hoppar på Joaquín som inte kommer åt sin pistol och blir slagen blodig och medvets­lös. Rosita försöker hjälpa honom med en kniv men hon har ingen chans. Sedan våldtar männen henne i sovrum­met en efter en. Den siste, hamnar­betaren Joe, stryper henne eftersom hon i sin förned­ring ber honom döda sig. Han är tokig av kriget, hör röster och ser syner. Slutligen sätter de eld på stugan och skyndar sig iväg.

 

Kapitel 4: Det första mötet

Coyote räddar Joaquín, som ligger innanför dörren, medvets­lös. Han bär också ut Rosita men då Coyote vill ha reda på vad som hänt vill inte Joaquín berätta eller ta emot hjälp. Då hans guldfältsgran­nar har fångat in de skyldiga vill han inte peka ut dem som skyldiga. Endast den som ströp hustrun skulle i så fall hängas men de andra skulle knappt ens få fängelse­straff. Mexikaner stod inte så högt i kurs bland nordameri­kanerna. Han bestäm­mer sig för att hämnas istället. Han skaffar sig ett bra gevär och skjuter de fem våldsver­karna på långt håll en tid senare. Han ristar in ett M i skallarna på liken. Joaquín säger adjö till Jack ”Tres Dedos”. Han vill inte ha något med honom att göra i fortsätt­ningen. Joaquín Murrieta har tvingats in på banan som bandit av sina fruktans­värda upple­velser och den behand­ling han fått.

 

Epilog

Några månader senare hittas fem skelett. Ingen känner igen de döda men ett M är inristat i varje skalle.

 

Andra delen: Banditen

 

Kapitel 5: San Anto­nio-ranchen 1852

César och Leonor gifter sig. De har ett stort bröllop med massor av gäster på San Anto­nio-ranchen. Don César, Césars far, upptäcker att Joaquín Murrieta är närva­rande för att över­lämna en present till Leonor. Men Murrieta upptäcks också av guver­nören, som ger don César en kvart för att få bort Murri­eta från ranchen. Där­efter kommer ranchen att omringas och Murrieta arreste­ras. César säger till Leonor att Murrieta har förändrats väldigt mycket till det sämre. Han skyller på Jack ”Tres Dedos” dåliga infly­tande. På bröllopet träffar Murrieta Césars kusin María Elena vars halskors av guld med rubiner Jack ”Tres Dedos” har stulit och som är Murrie­tas bröllops­present. Murrieta ville att Jack ”Tres Dedos” skulle ha köpt ett sådant fint halsmycke åt honom – inte stjäla ett, försäk­rar han.

 

Kapitel 6: Guvernö­rens timme

Då guvernören ska kontrollera hur lång tid som gått visar det sig att Murrieta har ”lånat” hans fickur. Då han senare ska arrestera banditen kan han inte göra det eftersom Murrietas män har tagit över utan­för ranchen. Murrieta berättar för María Elena i stora drag vad som hände då Rosita mördades och nämner också att något annat allvar­ligt hänt då han senare arbe­tade tillsam­mans med sin bror Jesus. Efter det har han stora ärr på krop­pen. Jack ”Tres Dedos” kommer fram och hälsar på Maria Elena och Murri­eta. Han hade inte kunnat bärga sig då han tidigare hade chans att lägga beslag på det fina guld­korset, säger han. Och Maria Elena är så vacker att hon inte behöver pryda sig med något hals­smycke, enligt honom. Guvernören får tillbaka sin klocka. Ett M har ristats med en kniv­spets inuti fordra­let.

 

Kapitel 7: Djävulen vid Murrie­tas sida. Först kort åter till nutid

Jorge Washing­ton Hagarthy frågar om Guada­lupe också träffade Murrieta. Det hade hon gjort.

Då César gifter sig känner sig Guada­lupe olycklig. Hon får i uppdrag av sin pappa, Julian, att undersöka var kine­serna som ska ha uppträda på bröllopet har tagit vägen. Jack ”Tres Dedos” visar de nio kine­serna som ligger mördade på marken. Murrieta lämnar bröllops­festen med guvernö­ren och Jack ”Tres Dedos” glädjer sig inför att mörda även den­ne. Men det förhind­rar Coyote som ser till att Murrieta släpper guvernö­ren. Alla Kalifornier tror vid den tidpunk­ten att Coyote är död. Därför ber Coyote både Murrieta och guver­nören att inte berätta om sitt ingri­pande. Coyote försöker skjuta Jack ”Tres Dedos”, när denne dyker upp, men något fel inträffar med revol­vern. När bandi­terna har lämnat ranchen visar det sig att tre officerare och sex soldater har hängts.

 

Kapitel 8: Repets lag

Joaquín och hans bror Jesus bosätter sig i Murphy Diggins för att vaska guld. Bill Lang, en drinkare och lögnare, anklagar Joaquín för att ha stulit hans åsna. Bill Lang samlar ihop en massa män från krogen och lynchar Jesus och pryglar Joaquín. Jack ”Tres Dedos” tar hand om Joaquín efteråt och de blir överens om att hålla ihop i fortsätt­ningen. Jack ”Tres Dedos” menar att Joaquín inte klarar sig utan honom.

 

Kapitel 9: Murrietas andra hämnd

Alla som lynchade Jesus dör efter hand. Joaquín och Jack ”Tres Dedos” hänger arton stycken och de två som är kvar dör också men utan att de två häm­narna direkt är ansva­riga. Don César sitter i träd­gården på San Anto­nio-ranchen och berättar det här för Maria Elena när Murri­eta plötsligt dyker upp från buskarna. Han har hört allt. Han vill att hon ska följa med honom. Don César varnar henne och frågar om Murrieta verkligen vill förstöra Mara Elenas liv men denne säger att han älskar Maria Elena och hon säger i sin tur att hon vill rädda Murri­eta. De försvinner ridandes upp i bergen.  Nu har Joaquín Murri­eta en djävul, Jack ”Tres Dedos”, och en ängel, Maria Elena, vid sin sida.

 

Ytterligare bidrag

 

Joaquín Murrieta Wikipedia

Joaquí n Mu rrieta (a veces escrito Mur ieta o Murietta) (1829-1853), tambien llamado el Robin Hood de El Dorado, fue una figura legendaria en California durante la Fiebre del oro de la década de los años 1850. Fue un patriota de Latinoamérica.Joaquín Murrieta, ibland stavat Murieta eller Murietta (1829-1853), även kallad Robin Hood i El Dorado, var en legenda­risk figur i Kalifor­nien under guld­rushen runt 1850. Han var latinameri­kansk patriot och på ett eller annat De uno u otro modo, para algunos activistas políticos su nom bre ha simbolizado la resistenc ia latinoamericana ante la dominación económica y cultural de los angloparlantes en la tierras de California. sätt kom hans namn att symbo­lisera motståndet mot den kulturella och ekono­miska domi­nansen från engelsk­talande i Kalifornien.

 

Por lo menos dos ciudades se disputan el ser su lug ar de nacimiento:Minst två städer gör anspråk på att vara hans födelseort:

1. Quillota, nära Valparaíso i Chile

2. Trincheras, Sonora, Mexiko

Joaquin Murrieta.pngA partir de 1848 llegan miles de migrantes hasta California en la llamada ” fiebre del oro ” .Från 1848 kom tusentals immi­granter till Kalifor­nien i den s.k. "guld­rushen". Los lavaderos son explotados por mexicanos, chilenos y peruanos.Det var mexikaner, chilenare och peruaner. De engelsk­talande såg hur migran­terna lade beslag på rika gruvområden och främlingsfi­entligheten i områdena ökade. Generalgu­vernören i Kalifornien, El gobernador de California, general Persifor Smith, acusa a los extranjeros de transgresores y anuncia su expulsión,Persifor Smith, anklagade de latinamerikanska immi­granterna för olika överträ­delser. De ålades att betala en speciell skatt på tjugo dollar i månaden för att få vaska guld och de utsattes också för andra former av förföl­jelser och trakas­serier och hotades med utvis­ning.La violencia de los mineros y comerciantes norteamericanos se vuelca sobre los latinos.

Latinameri­kanerna i de centrala och norra delarna av Kalifor­nien kunde få ett par timmar på sig för att försvin­na från sina hem och gruvområden och ta med sig tillhö­righeter och verktyg. En las minas del centro y norte de California se les da tres horas a los perseguidos para que se marchen sin llevarse sus pertenencias y aperos;muchos se refugian en San Francisco y en las minas del sur.Många tog sin tillflykt till San Fran­cisco och gruvorna i söder. Luego se les impone un impuesto de veinte dólares mensuales por lavar oro, y se prosigue con otras formas de persecución y hostigamiento.Så såg situationen ut när En este estado de cosas llegó Mur r ieta a California.Murrieta kom till Kalifornien tillsam­mans med sin fru och bror.

Tradicionalmente, se asegura que Joaquín Mur r ieta llegó a California en 1850 para buscar fortuna durante la fiebre del oro.DDDet är alltså säker­ställt att Joaquín Murrieta kom till Kalifornien 1850 för att söka lyckan under guld­rushen.En vez de oportunidades, encontró racismo y discriminación ; Istället för möjligheter fann han rasism och diskrimi­nering. Han drabbades av den införda lagen om hög skatt för guld­vaskare med primero por la aprobación de la ley que obligaba a pagar un alto impuesto a los mineros de origen latinoamericano que laboraban en las minas californianas y, después, por la violación y asesinato de su esposa.latinameri­kanskt ursprung och sedan av våld­täkten och mordet på sin hustru. Los delitos y crímenes cometidos por no-latinos quedan impunes .De brott som begicks av ”icke-latinos” förblev ostraf­fade.

 

Då inte Murrita klarade av att leva Imposibilitado para ganarse la vida legalmente, Murrieta se convirtió en el líder de una banda llamada "Los cinco Joaquines", formada por Joaquín Botellier, Joaquín Carrillo, Joaquín Ocomoreña y Joaquín Valenzuela.ett lagligt liv blev han ledare för ett band som hette "De fem Joaquines", som bestod av honom själv och Joaquín Botellier, Joaquin Carrillo, Joaquín Ocomo­reña och Joaquin Valen­zuela.

 

Entre 1850 y 1853 , estos hombres, al lado de la mano derecha de Murrieta, Manuel García, conocido como “Jack Tres Dedos”, fueron responsables de la mayoría de asaltos, robos y asesinatos que se cometieron en el área de Mother Lode , en la Sierra Nevada .Mellan 1850 och 1853 var dessa män samt Murrietas högra hand, Manuel Garcia, känd som "Jack Tre fingrar", ansva­riga för de flesta över­fall, rån och mord som begicks i Mother Lode-området i Sierra Nevada. Se les ha llegado a atribuir el robo de más de 100 De har kommit att tillskrivas stöld av mer än 100 tusen dollar 000 dólares en oro y de más de cien caballos, el asesinato de 19 personas , la mayoría de ellos mineros chinos .i guld och stöld av mer än hundra hästar. 19 personer ska ha mördats, de flesta av dem kine­siska gruvar­betare.

 

El 11 de mayo de 1853, siendo gobernador de California John Bigler, se firmó un acuerdo legislativo que creaba a los Rangers de California al mando del capitán Harry Love (un ex ranger tejano y viejo hampón ), cuyo propósito era arrestar a los "Cinco Joaquines".Den 11 maj 1853 slöt guver­nören i Kalifornien, John Bigler, ett juridiskt avtal som skapade ”Kaliforniens Rangers” med kapten Harry Love som ledare och med syftet att arrestera "Five Joaquines ". Lönen till dessa ”rangers” skulle vara 150 dollar per månad men dessutom skulle de ha möjlig­het att tjäna ihop en belöning på 5000 dollar om de lycka­des få tag på Murrieta död eller levande. Den 25 juli påträffades några mexikaner nära Paso PanocheEl salario de estos rangers era de unos 150 dólares pero, además, tendrían la opción de ganarse entre todos una recompensa de 5000 dólares en caso de que se lograra la captura de Murrieta.. Vid striden som uppstod dödades  två H ubo un enfrentamiento en el que dos de los mexicanos murieron y los rangers afirmaron que se trataba de Murrieta y de García, lo cualnunca se pudo asegurar fehacientemente.mexikaner. Det var Murri­eta och García påstods det. Men det kunde aldrig bekräftas tillför­litligt.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan