Textruta: Coyote nr 107
Traición en Monte Brumas
(Förräderi i Monte Brumas)
av José Mallorqui


 Coyote nr 107.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:                                                                                                                                                                  

Traición en Monte Brumas  (1950)

 

På svenska:                    

Ej översatt till svenska

 

Handling:

Arthur Freed försö­ker ta reda på vem som dödade kapten Corey. Corri­gan har flytt upp i bergen och efter hand kommer armén att komma dit och gripa honom. Men Coyote arbetar för att på sitt sätt hjälpa Corri­gan.

 

Omdöme: 7

  

Kom­mentar:

Boken är en spän­nande fortsättning på Camino del Miedo och avslutar historien om förre sydstats­översten Corrigan, som blivit så fruktansvärt van­ställd i sitt ansikte.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

I livet kan vi inte följa den väg som glädjer oss mest.  (En la vida no podemos seguir el camino que nos es más grato.)

Vi måste leva och vi tvingas hålla inne med våra impul­ser, ta lätt på saker och ting som vi hellre skulle vilja ta djupt och allvarligt, skratta när livet inte passar oss.  (Tenemos que vivir y ello nos obliga a contener nuestros impulsos, a ser ligeros cuando nos gustaría mucho más ser profundos, a reír cuando no tenemos ganas.)

Jag har föredra­git att förlora en kvinnas kärlek, hellre än att den omvand­las till medli­dande.  (Ha preferido perder el amor de una mujer antes que cambiarlo por su compasión.)

Att fly från verklig­heten löser inget  (Huyendo de la realidad no consigue nada.)

 

Kapitel 1: En obemärkt främling

Arthur Freed tar in på Posada del Rey Don Carlos. Han får hjälp av Yesares att hitta till don Goyos hus för att över­lämna ett brev till Carmen. En för honom okänd person i San Fran­cisco har bett honom över­lämna brevet, säger han. Det innehåller 1500 dollar och Carmen berättar att hon flera gånger tidigare har fått sådana brev med pengar. Don Goyo blir arg och undrar varför hon får pengar i brev men hon vet inte varför. Kan det ha något att göra med att hennes make var sydstats­överste? Don Goyo berättar det hela för Don César, som kommer för att bjuda honom och Carmen till fredags­festen på San Anto­nio-ranchen. Han framför också en hälsning till  Carmen från Guada­lupe om att hon och dottern Delia ska komma och hälsa på.

 

Kapitel 2: En verkligt vacker kvinna

Freed pratar med Carmen igen och påstår sig ha blivit föräl­skad i henne. Han försöker få henne att berätta om sin man. Carmen säger dock inte mycket. Freed besöker sedan fortet för att sälja whisky. Som täck­mantel är han nämligen försäljare, bl a av whisky. Kommendanten läser ett telegram från en person med initialerna BG. Där står det att Freed intensivt undersöker mordet på Corey och att han spelar förälskad i Carmen för att få henne att prata mer om sin man. Kaptenen på fortet rynkar på näsan och är glad över att han inte ska behöva ta till så låga meto­der. Han skickar telegram­met vidare mot Washington efter att ha kodat det.

 

Kapitel 3: Det förflutna

Telegram­met fångas upp av Corrigans telegrafi­experter. Corrigan läser telegram­met uppe i bergen, i Monte Brumas, och blir upprörd. Två av hans män varnar honom och föreslår att de ska bege sig till Los Ange­les för att spionera på Carmen. Själv tillåter han sig att gömma sig i buskarna i träd­gården under don Césars fredags­fest. Då han ser Carmen sitta på altanen gråtandes, rörd av teater­stycket som framförts, lämnar han impulsivt sitt göm­ställe för att gå fram till henne. Detta förhindras dock av Lugones-bröderna som för Corrigan till ett enskilt ställe i träd­gården där Corri­gan får möta Yesares, som spelar Coyote, och där Herman Stock kan se på hans skada­de ansikte. Don César bjuder Freed på ett glas fin cognac men Freed sväljer spriten som om det var billig whisky. Don César visar Freed ett brev från Coyote där denne uppmanar honom att bjuda Freed på fin cognac eller fin skotsk whisky. Coyote vill nämligen veta om Freed verkligen är den sprit­expert som han själv påstår sig vara. Efter testet har Freed avslöjat sig. Det är bara en före­vändning när han påstår sig vara whisky-expert.

 

Kapitel 4: Freeds uttalande

Freed berättar för don César att han har förälskat sig i en kvinna för första gången i sitt liv. Don César berättar senare för Guada­lupe att Freed är federal agent och hemlig polis. Han är på jakt efter Corri­gan men har krånglat till det för sig själv och förälskat sig i Corri­gans fru, fast hon själv tror att hon är änka.

 

Kapitel 5: Arthur Freeds listigheter

Freed ger Lord texten till ett telegram som denne ska koda och skicka till San Fran­cisco. I telegram­met står det att Freed och Carmen nästa dag reser med dili­gensen till San Francis­co. Meningen är att telegram­met ska läsas av Corrigan så att han väljer att över­falla diligen­sen och då får Lord med en massa soldater möjlig­het att gripa honom. Lorena Tufts får besök av Coyote på hotel­let och ber henne om hjälp, oklart vilken.

 

Kapitel 6: Avbruten resa

Freed avreser med Delia och hennes mamma i diligen­sen. Men det är inte Carmen utan Lorena, som klätt ut sig till Carmen med hjälp av ett änke­dok. De två irländarna i Corrigans tjänst åker också med dili­gensen. Styrkan som skall arrestera Corrigan missleds av den indianske guiden. Vid andra skjuts­hållet där hästarna ska bytas väntar soldater som griper de två irlän­darna. När dili­gensen kommer till foten av bergen anfalls den av Corrigan och hans män. Corri­gan skickar tillbaka diligensen till Los Ange­les och Delia får följa med tillbaka medan Freed och Lorena följer med till Monte Bru­mas.

 

Kapitel 7: Fången i Monte Brumas

Freed får klart för sig att Corri­gan inte sköt Corey utan att det var Bridge, som sköts av Corrigan eftersom denne förrått honom. Freed får Loreta att vilja hämnas Bridge och Lorena kan ta reda på stäm­ningen bland Corri­gans män. De vill gärna lämna Monte Brumas efter­som de förstår att Corri­gan ligger illa till. Hon får hjälp av Loreta att lämna lägret för att hämta hjälp och visa solda­terna vägen till lägret.

 

Kapitel 8: Förräderiet

Corrigans män förråder honom. På natten försvin­ner de och efter hand hörs hovslag som närmar sig. Det är Coyote som kommer för att rädda Corri­gan precis innan soldat­styrkan anländer. Coyote och Corrigan får ta sig ned på den branta delen av Monte Brumas. Till slut tvingas Coyote slå Corrigan medvets­lös då denne vägrar att följa med dit Coyote vill föra honom.

 

Kapitel 9: Uppvaknandet

Då Corrigan vaknar har det gått tre veckor men han tycker att han bara varit medvets­lös en kortare stund. Den tyske läkaren Stock har sövt ned honom och arbetat med hans skadade ansikte och byggt upp vänster ansikts­halva på nytt. När Carmen och Delia träffar Corrigan tycker inte de, att det inte ser så farligt ut med hans ansikte. Mest ett fult ärr som kan bli bättre med tiden. Han har en prydlig vit lapp som täcker vänster öga, som är borta.

 

Kapitel 10: En man med hyfsat utseende

Coyote föreslår Freed att Corri­gan ska förbli död. Han dog för fem år sedan! Freed får istället träffa John Smith, som säger sig ha hittat guldet, och som därför ska ha hälften av värdet. Freed friar till Lorena som sam­tycker. Han får ett väldigt dyrbart smycke av Coyote som han ska ge till Lorena, som kompen­sation för att hon inte fick en miljon dollar som Freed hade lovat henne för hennes hjälp. Men det kommer också en present i en låda från Carmen från signaturen DC. Lådan innehåller en massa sedel­buntar, inalles en miljon. Freed river kortet där det står DC eftersom någon skulle kunna tro att DC betyder Dale Corrigan. Gåvan är ju från Carmen och John Smith.

 

 

Ytterligare bidrag

 

Plastikkirurgi  Texten hämtad från svensk wikipedia

Plastik­kirurgi är dokumen­terat redan från det antika Indien där rekon­struktion av näsor förekom eftersom avhugg­ning av näsan var ett vanligt straff. Uttrycket härleds från grekiska plas­tikos, som betyder skapa/forma; alltså inte från materialet plast. Plastik­kirurgin utgår ifrån den rekonstruk­tiva plastik­kirurgin som började utvecklas under slutet av 1800-talet och som sedan utveckla­des vidare under 1900-talet i vården av världs­krigens offer.

 

Den återska­pande kirurgin på framför allt barn med läpp-, käk- och gom­spalter har även drivit utveck­lingen framåt. Rekon­struktiv plastik­kirurgi syftar till att åtgärda eller maskera med­födda eller förvärvade defekter hos patienten, såväl utseende­mässiga som funk­tionella. Det kan röra sig om miss­bildningar, förvär­vade skador såsom bränn­skador och rekon­struktion efter tumörer. Även bröstför­minskande kirurgi räknas till denna kategori av plastik­kirurgi om vissa kriterier uppfylls i kombi­nation med fysiska belastnings­symtom som t ex rygg, nack och bröst­smärta. Plastik­kirurgin är den enda medicinska specia­liteten som är metod­styrd och inte begränsad till ett specifikt patient­klientel. Detta har inneburit att den snabba utveck­lingen av nya behand­lingsmeto­der inom plastik­kirurgin lett till att allt fler patient­grupper behandlas inom speciali­teten. Som exempel på relativt nya meto­der inom plastik­kirurgin kan nämnas mikro­kirurgi och vävnads­odling.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan