Textruta: Coyote nr 104
El último de los siete
(Den siste av de sju)
av José Mallorqui


 Coyote nr 104.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:                                                                                                                                                                  

Las angus­tias de don Goyo  (1949)

 

På svenska:                    

Ej översatt till svenska

 

Handling:

Pepe Aznar förkas­tas av alla för sin feghet och tvingas lämna staden medan don Goyo beslu­tar sig för att sälja en del mark i Arizo­na till Lewis Masca­rott. Det är ett försök från hans sida att lura don Goyo, som försö­ker hämnas när han upp­täcker det.

 

Omdöme: 7

 

Kom­mentar:

Det är en ny bok fylld av dramatik och aktion. Den utgör den sista i en serie på fyra. Den är fort­sättning på ”El mensa­jero del Coyote”, ”El ahija­do de don Goyo” och ”La angus­tias de don Goyo”. Hand­lingen fortsätter två veckor efter slutet på ”La angus­tias de don Goyo”.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Den modige är slav under sitt djärv­het, den fege under sin rädsla.  (El valiente es más esclavo de su valor, el cobarde de su miedo.)

Hur hårt än slaget blir som vi får ta emot, är det aldrig så smärt­samt som vi förvän­tade oss. (Por muy fuerte que sea el golpe que recibi­mos nunca es tan dolo­roso como teníamos mientras lo aguardá­bamos.)

När livet står på spel kan man inte uppföra sig som en gentle­man. (Cuando uno se juega la vida no puede portarse como un cabal­lero.)

Hararna jagar aldrig hundarna. (Las Liebres nunca persiguen a los perros.)

Rikedomen gör att du fruktar fattig­domen.  (La riqueza te da temor de la pobreza.)

Ge kejsaren vad kejsaren tillhör.  (Dar al César lo que es del César.)

Tända ljus åt gud och åt djävu­len.  (Encender velas a Dios y al demonio.)

 

Kapitel 1: De fegas signum

Lewis Masca­rott ska eventu­ellt köpa Trono Real och Trono Blanco i Arizona av don Goyo. Priset kommer att bero på om vatten hittas eller inte. Pepe Aznar, don Goyos gudson, kommer på besök. Men han är inte välkom­men. Don Goyo ger honom till och med ett slag med en rid­piska innan han går men det ångrar don Goyo sedan.

 

Kapitel 2: En feg mans ensam­het

Pepe går omkring från bar till bar i Los Ange­les men ingen­stans får han köpa konjak han vill ha. När han kommer till Cantina del Dorado blir han dock vänligt ”omhänder­tagen” av Lola som hört mycket talas om honom via Benito. Pepe ska träffa Nan Linton på parets vanliga mötes­plats ute i skogen uppe mot bergen. Nans mamma försöker få sin dotter att kämpa för sitt förhål­lande med Pepe men Nan själv är osäker och väljer att inte komma till mötes­platsen. Både pappa Pop och bröderna Cress, Hay och Jest är starkt emot förhållan­det eftersom Pepe är en fegis som de inte vill ha in i familjen. De över­faller honom i skogen vid mötes­platsen. Då Pepe kommer till medve­tande igen ligger han bunden utan skor i alka­liskt vatten utan att kunna ta sig loss. Den som befriar honom och låter honom åka med i sin vagn är doktor De Silva. Denne är en kringre­sande charlatan som säljer under­görande pre­parat.

 

Kapitel 3: Doktor de Silva

Pepe åker med de Silva. Denne berättar att han har fyra barn och att han inte sett sin vackra fru på tjugo år. Hon är dessutom rik efter det upptäckts olja på hennes. Men man blir inte lycklig över att vara rik, enligt de Silva. Själv fördrar han sitt eget liv i relativ fattig­dom och det livet vill han försvara med sina två revolv­rar. De Silva och Pepe är på väg till La Laguna. De ska träffa två män där, en  boxare som de Silva ska träffa och en vän till Pepe, som inte de Silva vill prata närmare om. Sedan undrar han om Pepe har något emot att svärta ner sitt ansikte. Det behövs om han ska agera som assi­stent åt de Silva.

 

Kapitel 4: En dollar för 50 cent

De Silva säljer sina flaskor med tonic Azteca med Pepe som assis­tent, och Pepe uppträder nersvär­tad över hela kroppen. På en halvtimme är alla flaskor sålda beroende på de Silvas skicklighet som försäljare. Mascarott är där bland publi­ken men upptäcker inte Pepe då denne är nersvärtad. Efteråt går de till hotellet där den gamle boxaren ”Tigre” López väntar på dem. Medan Pepe går till rummen med väskorna pratar de Silva med boxaren. Han säger till honom att inte berätta för mycket om honom själv för pojken, som tror att de Silva inte har gjort annat de sista tjugo åren än att ha sålt flaskor med tonic och inte träffat sin fru på tjugo år. De Silva är rik enligt López men de Silva säger att det är fruns pengar. Men nu kom­mer han att tjäna en massa. Fast på vadå? Efter att López har gått upp till Pepe för att förklara vad López ska göra med honom går de Silva till sitt eget rum. Där i mörkret väntar någon på honom. De Silva ser honom inte men den han träffar försäkrar att han är maske­rad till de Silva och att man inte kan se skillnad på vem som är vem. De Silvas uppgift blir att bege sig upp i bergen mot Trono Blanco och se vad ingen­jörerna där har för sig. Deras ursäkt för att befinna sig där ska vara att de behöver skaffa örter till tonic-bere­dandet. Pepe ska träna boxning så mycket han hinner under dagarna. Det är bråttom. Om en månad kommer Lintons till La Laguna. De Silvas uppgift blir också att hålla uppsikt över en viss kapten Renfro, en av ingen­jörerna. Nästa morgon ger sig de Silva, López och Pepe iväg upp mot bergen för att samla örter men mest håller de Silva uppsikt över ingen­jörerna. Han har en kikare till sin hjälp. Dagarna går. Kapten Renfro kommer en dag i slutet av veckan och i det bråk som uppstår håller De Silva på att bli skjuten. Men tack vare Pepe och hans hotan­de revolver händer inget.

 

Kapitel 5: Hämnden

De första personer som Pepe ser när han och hans vänner åter­vänder till La Laguna är Linton-gänget. Snart är bråket i gång. I Lintons vagn sitter Nan med sin mamma och tittar på. Pepe tar av sig revolver­bältet och slags­målet börjar mellan honom och Cress, den äldste av bröderna. Pepe får in en perfekt knockout på hakan och Cress faller medvets­lös. Hay anfaller och båda får ge och ta emot mycket stryk. Till slut får Pepe in några slag som blir avgörande. Cress som har vaknat drar sin revolver men Hay faller över Cress och Pepe kan följa upp med en våldsam spark mot den liggande Cress. När den tredje broden, Jest, nu kommer för att fortsätta där de andra varit tvungna att sluta stoppar pappa Pop Linton slags­målet. Den får fortsätta dagen därpå, säger han, och utmanar själv Pepe om nu inte Jest kan klara av saken.

 

Kapitel 6: Turen

Klockan tio skall kampen mellan Jest och Pepe äga rum och taver­nan är fylld med folk. Klockan kvart i tio kommer Nan och berättar att Jest har flytt. Pappa Pop kommer istället för att ta hans plats. Men Pepe vill inte slåss mot Nans pappa. Han förklarar att han ger segern till Lintons men då vill pappan själv duellera med Pepe och båda ska använda en enda pistol, en revolver med ett skott i maga­sinet. De två duel­lanterna ska skjuta en i taget. Efter lott­dragning blir det Pepe som börjar. Det blir klick och lika så klick när Pop ska skjuta. Det blir klick varenda gång. Då Pepe ska skjuta näst sista skottet riktar han revolvern mot marken men det blir klick då också. Sista skottet ska skjutas av pappan men denne lämnar då lokalen efter att ha gett sin dotter en lång blick. Den som haft hand om arrange­manget har varit kapten Renfro men han snurrade inte korrekt på cylindern före lottdrag­ningen. Det påpekar De Silva. Då drar Renfro sin revolver för att skjuta de Silva men de Silva är snabbare och skjuter sönder pipan på Renfros vapen. Det är inte de Silva utan Coyote utklädd till de Silva.

 

Kapitel 7: Coyotes rättvisa

Mark Loewy, chefs­ingenjören, kommer och berättar för den falske de Silva, dvs Coyote, om resul­tatet av markunder­sökningen. Pepe och Nan är också närva­rande. Han säger att det finns under­jordiskt vatten där så därför ska don Goyo ha 200 tusen dollar för marken. Men han har hållit tyst om att det finns enorma mängder olja där nere i marken. Därför är det en mycket god affär för Masca­rott att betala 200 tusen för marken, eftersom den stora mängden olja kommer att ge en enorm vinst. Detta har alltså Loewy undanhållit men vill ändå ha tusen dollar för undersök­ningen. Coyote förklädd till De Silva river sönder två stycken tusen dollar­sedlar och ger halvorna till Loewy som betal­ning. Hälften av två tusendollar­sedlar är ju tusen dollar. Han eldar upp de andra halvorna. Ett telegram måste skickas till don Goyo om att både vatten och olja finns i marken. Men som kontraktet som don Goyo skrivit under är formulerat måste don Goyo sälja marken för 200 tusen, även om marken är värd tio-tjugo gånger mer nu när man upptäckt att det finns enorma mäng­der olja där nere.

 

Kapitel 8: Överfall

Pepe som rider över slätten för att skicka tele­grammet faller i ett bak­håll. Det är kapten Renfro som skjuter hans häst och sedan försöker skjuta ihjäl honom. Men Pepe skyddas av hästliket och genom att göra en lång sträng av torrt gräs och tända eld på den ordnar han en rökut­veckling som ska ge honom en chans att dra sig tillbaka utom räck­håll för Renfros gevär. Men han snavar i det höga gräset och räddas av att Renfro skjuts. Det är Jest Linton som kom­mer ridande och har hjälp honom.

 

Kapitel 9: Don Goyos indig­nation

Då don Goyo läst tele­grammet förstår han att Masca­rott försökt lura honom. Han vill att köpe­kontraktet ska rivas men Masca­rott skrattar ut honom och hotar honom med revolver. Pengarna måste betalas inom två månader och det gäller för Masca­rott att skaffa fram kontanter i tid.

Pengarna som ska skickas till honom från banken blir försenade då diligensen blir rånad. Masca­rott tänker först att det ändå är gott om tid. Det är över en månad tills pengarna måste betalas. Men sedan tänker han att det ändå kanske är bäst att låna pengar av don César även om det blir till hög ränta. När han kommer till San Anto­nio-ranchen möts han av Guada­lupe, som säger att Masca­rott inte kan träffa don César efter­som denne vilar och inte får störas. César, don Césars son, erbjuder sig att hjälpa till istäl­let men det avböjer Masca­rott. Han ska komma tillbaka dagen efter, säger han. Då don César kommer hem från Arizona skrattar han gott. Han menar att det kanske ändå är möjligt att fort­sätta försena pengarna till Masca­rott.

 

Kapitel 10: Slutet

Då don Goyo och Masca­rott träffas utanför kyrkan säger Mascarott att han är obeväp­nad. Don Goyo kastar en revolver till honom men när Masca­rott ska ta upp den drar han istället sin gömda pistol under armen för att skjuta don Goyo. Pepito kommer dock ridan­des och hinner skjuta bort pistolen från Mascarotts hand. Han stiger sedan ner från hästen och ger Masca­rott dödsskottet i hjärtat. Människor samlas och någon säger att nu har Pepito hämnats på alla som dödade hans far och mor. Och Masca­rott var ju den mest skyldige! Don César anländer till torget med sin familj. Han har som vanligt kommit för sent – både till kyrkan och till uppgö­relsen mellan don Goyo och Masca­rott. Han gratu­lerar don Goyo till den stora under­jordiska sjön av olja. Fast han tycker inte don Goyo ska resa dit till Arizo­na eftersom risken är stor att don Goyo sätter eld på allti­hop då det ju slår gnistor om honom. Han är så eld­fängd.

 

Ytterligare bidrag

 

Kring­resande försäl­jare av medicin i gamla västern

 

En försäljare av medicin i gamla västern var ofta en man som reste omkring från by till by i en kärra dragen av häst. Det som såldes var toni­kum och olika medicin­ska produkter. Exakt hur det började är okänt men det var vanligt på 1800-talet i USA och fortsatte ända fram till andra världs­kriget. Det som såldes var påstått undergö­rande  medel som kunde bota varje­handa sjuk­domar, ”mirakel­elixir” eller dryck som var var allmänt stärkande. I samband med försäljningen förekom diverse upp­träden, cirkus och trolleri­nummer, sång och historie­berättande och annan under­hållning för att locka folk. På engelska benämns feno­menet ”Medicine shows”.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan