Textruta: Coyote nr 3
Huracán sobre Monterrey 
(Storm över Monterrey)
av José Mallorqui
       
                                                        
Coyote nr 3.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok  

 

På spanska:

Huracán sobre Monterrey (1944)

 

På svenska:  

Mord i Monterey (1954), Storm över Monterrey (1972)

 

Nr i de svenska serierna: 3 respektive 3

 

Handling:

Don César blir indragen i ett drama där Coyote beskylls för tre mord och don César för att vara Coyote. Han försätts i en besvärlig situation som det är svårt att ta sig ur. Men med hjälp av Leonor klarar han det.

 

Omdöme: 6

 

Kommentar:

Här dyker general Clarke från första boken upp igen för att hämnas. Det är den första boken i vilken don César beskylls för att vara Coyote. Han lyckas avleda misstankarna och peka ut den skyldige på ett överraskande sätt.

 

Intres­santa fra­ser och tänke­ord:

Det är bättre att sätta sig vid dör­ren till sitt hus och vänta på att fien­dens lik bärs förbi än att slåss mot ho­nom.  (Ej mejor sen­tarse a la puerta de la casa y ver pasar el cadá­ver de nuestro ene­migo que luchar conra él. )

 

Kapitel 1: Ny bedrift av Coyote

En stor fest firas i Monterrey till guvernörens ära i Pedro Ortegas palats. Efter en animerad diskussion mellan Julian Carreras, borgmästaren i Monterrey, och don César de Echagüe i närvaro av Kaliforniens guvernör, general Curtis, fortsätter diskussionen mellan guvernören och borgmästaren i trädgården där en falsk Coyote dödar borgmästaren och rånar några av gästerna. Då Coyote springer därifrån stöter han ihop med don César, som efter det upptäcker de stulna juvelerna inrullade i en svart mask i sin ficka och en använd pistol i sin hatt i garderoben.

 

Kapitel 2: Coyotes fel

Curtis börjar förhöra gästerna för att avgöra vem som är Coyote. Misstankarna faller på don César som inte har något alibi. En soldat ljuger och ger honom alibi och vill träffa honom nästa dag.

 

Kapitel 3: Möte med döden

Då don César ska träffa soldaten som hjälpte honom påträffar han denne död i tavernan och förstår att han fallit i ett bakhåll. Han lyckas dock mirakulöst klara sig undan.

 

Kapitel 4: Coyotes dom

General Curtis, en befälhavare, en löjtnant och sergeant Clementz träffas. Sergeanten går till dörren och hämtar ett brev från Coyote. I brevet står det att general Curtis ska dödas under kvällens fest.

 

Kapitel 5: Domen verkställs

Don César går på festen som guvernören inbjuder till. Vid midnatt hittas denne död på sitt kontor där han skulle ha tagit emot don César.

 

Kapitel 6: Tillfångatagandet av Coyote

Don César blir arresterad trots att den kniv som dödat guvernören är en ordinär kniv och inget tyder på att don César utfört mordet. Kniven som mannen på tavernan dödads med var dock don Césars och man har ju misstänkt honom för att vara Coyote. Coyote hotade också att döda guvernören i brevet.

 

Kapitel 7: Coyotes fru

Leonor kommer och besöker César i fängelset. Hon mutar fångvaktaren så att hon får gå in till sin man i cellen. De bråkar och när hon blir utsläppt ligger César med ansiktet nedåt på sängen i halvmörkret.

 

Kapitel 8: Coyotes domstol

Coyote har velat att militären, advokater och señor Ortega ska komma till dennes hus. Han dyker själv upp och visar att de tre morden har begåtts av general Clarke, som är samma person som sergeant Clementz. I cellen ligger Leonor och spelar rollen av sin man. Don César frias från alla anklagelser och blir frisläppt.

 

Kapitel 9: Epilog som också är början på nästa äventyr

Don César berättar för Green, svågern som kommit på besök, om äventyret och hur det löstes.

 

 

Ytterligare bidrag

Nedan­stående är en fri över­sättning från Muños blogg och lite utö­kad för tydlighe­tens skull.

 

Monterey

Monte­rey var Kali­forniens huvudstad fram till 1849, först under den span­ska tiden (1777-1821) och sedan också under den mexi­kanska (1821-1846). Sacra­mento blev huvud­stad efter Monte­rey några år in på 50-talet och är fort­farande Kalifor­niens huvud­stad. Den 7:e juli 1846 stod slaget vid Monte­rey under Mexikansk-Ameri­kanska kriget, och efter freds­slutet då Kalifor­nien blev delstat i USA blev staden en del av USA:s territo­rium. Obser­vera att det också stod ett slag i Monter­rey i nuvarande Mexico under det här kriget. Där led Mexiko det avgö­rande neder­laget mot USA i sep­tember. Det är ett vanligt miss­förstånd att blanda samman slagen vid Monter­rey i nordöstra Mexiko med slaget vid Monte­rey i Kalifor­nien. Men det är två olika slag under sam­ma krig. Namnen skiljer sig med ett dub­belt ’r’ eller inte. I boktiteln Huracán sobre Monter­rey skrivs stadens namn med dubbelt ’r’ men författa­ren avser den kalifor­niska staden Monte­rey.

 

Längst upp på sidan          Till huvudsidan